Nautic Model Hobby Club
Lidgeld
Beste Leden Vergeet niet voor 1 maart Uw lidgeld te storten op de rekening ... Hier heeft U de overschrijvings info ... Voor 01/03/2023 bedraagt het lidgeld 75,00 € en na deze datum is het 90,00 € De prijs per varend koppel (wonend onder 1 dak) bedraagt 118,00 € ook te betalen voor 01/03/2023 een niet varend of steunend lid betaald 15,00 €
Er is een kleine korting mogelijk later op het jaar omdat U ook lid bent van een door BLOSO erkende sportclub (WVG) nadat u onze penningmeester(es) het document "tussenkomst Korf beweging & preventie" van de mutualiteit bezorgt (U moet dit zelf aanvragen bij Uw mutualiteit) Het document wordt dan door de Surfclub WVG afgestempeld en ingevuld in de loop van maart van het jaar, uw gedeelte moet U ook invullen, daarna moet U met het document dat U van de club terug krijgt naar uw mutualiteit (die bezorgen u dan de korting) Want als U lid wordt van de NMHC bent U ook lid van de surfclub WVG met alle voordelen Waaronder het ontlenen van een surfplank, de faciliteiten, enzovoort ... Voor onbegrensd toegang tot het vaarwater heeft U een toegangsbadge nodig, die is verkrijgbaar bij de surfclub voor een borg van 25 €, volg hiervoor de aanvraag link hieronder ! We hebben een hek en poorten moeten plaatsen om vandalen tegen te houden !
Gelieve het bedrag over te schrijven naar: JENNY WAEYTENS BE56 0010 0689 7988 GEBABEBB met als opmerking NMHC LIDGELD (dan uw naam) Als U een toegangs badge wilt zult U een aanvraag daarvoor moeten doen be de WVG via je lidnummer (borg is 25 €). Volg de aanvraag-link onderaan. Vergeet ook niet ons de ingevulde en ondertekende GDPR documenten te bezorgen ! Volg de GDPR link onderaan.