Nautic Model Hobby Club
Lidgeld
Beste Leden Vergeet niet voor 29 februari Uw lidgeld te betalen ...   Hier heeft U de overschrijvings info ... Voor 29/02/2020 is het lidgeld 65,00 euro en na deze datum is het 75,00 euro 
Er is een kleine korting mogelijk later op het jaar omdat U ook lid bent van een door BLOSO erkende sportclub (WVG) nadat u onze penningmeester(es) het document "tussenkomst Korf beweging & preventie" van de mutualiteit bezorgt (U moet dit zelf aanvragen bij Uw mutualiteit) Het document wordt dan door de Surfclub WVG afgestempeld en ingevuld in de loop van maart van het jaar, uw gedeelte moet ook invullen, daarna moet U met het document dat U van de club terug krijgt naar uw mutualiteit (die bezorgen u dan de korting) Want als U lid wordt van de NMHC bent U ook lid van de surfclub WVG met alle voordelen Waaronder het ontlenen van een surfplank, de faciliteiten, enzovoort ...
Gelieve het bedrag over te schrijven naar: JENNY WAEYTENS BE56 0010 0689 7988 GEBABEBB met als opmerking NMHC LIDGELD (dan uw naam)