Nautic Model Hobby Club
Lidgeld
Beste Leden Vergeet niet voor 2 maart Uw lidgeld te betalen ... Hier heeft U de overschrijvings info ... Voor 02/03/2019 is het lidgeld 65,00 euro en na deze datum is het 75,00 euro 
Er is een kleine korting mogelijk later op het jaar omdat U ook lid bent van een door BLOSO erkende sportclub (WVG) nadat u onze penningmeester(es) het document "tussenkomst Korf beweging & preventie" van de mutualiteit bezorgt (U moet dit zelf aanvragen bij Uw mutualiteit) Het document wordt dan door de Surfclub WVG afgestempeld en ingevuld, uw gedeelte moet ook invullen, daarna moet U met het document dat U van de club terugkrijgt naar uw mutualiteit (die bezorgen u dan de korting) Want als U lid wordt van de NMHC bent U ook lid van de surfclub WVG met alle voordelen Waaronder het ontlenen van een surfplank, de faciliteiten, enzovoort ...